Menu

All posts by Alp

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Çerçiler

“Çerçiler (Karabük/Zonguldak) Köyünde Kültür Değişimi Sürecinde Aile ve Aile İçi İlişkilerle İlgili Bazı Tutumlar” Önsöz Bu
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Ahilik ve Sağlık

Giriş İbn Batuta’nın “el-bereketü fi’ş-Şam, ve’ş-şevkatü fi’r-Rum”/”Bereket Şam’da, şefkat Anadolu’da” ifadesi ile özetlemeye çalıştığı ve Ahiliğin