Amacımız kişi ve toplulukların kültürel miraslarını ifade etmede kullandığı araç ve yöntemlerin,  insanlığın ortak kültürel miras birikim ve deneyimini oluşturduğu ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarımının insanlık birikimine hizmet edeceği anlayışı olarak özetlenebilir.

Geçmişten günümüze evrilen gelenekler ile günümüzde üretilen, tüketilen, yeniden yaratılan ya da dönüştürülen bilgi-birikim, gelenek-görenek ve uygulamalar, kültürel mekanlar ve kültür/gelenek taşıyıcılarını ve geleneksel bilgi deneyim ve olguları araştıran/belgeleyen tüm aktörlerin buluşacağı bir dijital ortamın yaratılmasını düşündük. Özellikle gençlerle bağlantı kurabilmek için bu yöntemi seçtik.

Folk-Portal ailesine katılmak; geleneksel – kültürel birikimlerinizi yarınlara aktarmak için yapmanız gerek tek şey Belge Yükleme sayfasından giriş yapmak ve paylaşmaktır. Kültürel kimliğimiz – belleğimiz unutulmasın.