Menu

Category Archives: Doğa ve Evren Bilgisi

Doğa ve Evren İle İlgili Bilgi ve Uygulamalar (UNESCO tanımlamasına göre)
Bu alan geleneksel ekolojik bilgelik, yerel bilgi, yerel fauna ve flora, geleneksel iyileştirme sistemleri, ritüeller, inançlar, geçiş dönemleri ritüelleri, kozmolojiler, şamanizm, mülkiyet ritüelleri, sosyal organizasyonlar, festivaller, diller ve görsel sanatlar gibi pek çok alanı içermektedir.