Menu

Category Archives: El Sanatları Geleneği

Geleneksel el sanatlarının çok sayıda ifadesi var: (UNESCO tanımlamasına göre) araçlar; kıyafetler ve mücevherler; festivaller ve gösteri sanatları için kostümler ve sahne takımı; saklama kapları, depolama, nakliye ve barınak için kullanılan nesneler; dekoratif sanat ve ritüel objeler; müzik aletleri, ev gereçleri, eğlence ve eğitim amaçlı oyuncaklar.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Meydan Oyuncakları

Meydanlar, kırsalda ve kentlerde büyük eğlencelere ev sahipliği yapar, kalabalık toplulukların aynı anda eğlenmesine tanıklık eder.
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Dönmek

Dönüyoruz. Hem de her gün. Hatta her an. Evrende ve içimizde dönüyoruz. Evvel zamandan (in illo
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Minyatür Hayat

“Yaygın oyuncaklar her şeyden önce ergin bir küçük evrendir; hepsi de insan nesnelerinin küçültülmüş kopyalarıdır” der