Menu

Category Archives: Ritüeller ve Şölenler

Sosyal uygulamalar, ritüeller ve festivaller, toplulukların ve grupların hayatlarını şekillendiren, paylaşılan ve üyelerinin birçoğu ile ilgili olana alışılagelmiş faaliyetlerdir. Bunlar önemlidir, çünkü bir grup ya da toplum olarak onları uygulayanların kimliğini teyit eder ve kamu ya da özel olarak gerçekleştirilirse de önemli olaylarla yakından bağlantılıdır.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

Çerçiler

“Çerçiler (Karabük/Zonguldak) Köyünde Kültür Değişimi Sürecinde Aile ve Aile İçi İlişkilerle İlgili Bazı Tutumlar” Önsöz Bu