Folk-Portal; geleneksel yaşama ilişkin kültürel objelerin, bilgi-birikim ve uygulamaların hızlı bir şekilde değişim/dönüşüm geçirdiği günümüz Türkiye’sinde; halen yaşayan ya da belleklerde kalan verilerin dijital, ortak bir platformda kayıt altına alınarak geleceğe taşınması amacıyla, Kültürel Araştırmalar Vakfı (KAV) tarafından tasarlanmış bir web sitesidir.

Kültürel kimliğimizi tanımlayan unsurların, geleneklerin ve gelenek aktarıcılarının yer aldığı, işlevsel, kalıcı ve sürdürülebilir bir dijital dokümantasyon ortamının toplumun yararına sunulması Folk-Portal’ı geliştiren öncelikli yaklaşımdır. Kültürel mirasın tespiti ve sürekliliğine dair ortak bir bilgi paylaşım platformu ve interaktif bir eğitim alanı oluşturma hedefi de olan Folk-Portal, bir yandan da arşiv görevini üstlenecektir.

Bu sitenin kurgusal altyapısı, gönüllü katılım ve paylaşımı temel almaktadır. Folk-Portal, yaşayan kültür mirasımızın sivil toplum inisiyatifi ile derlenmesi / belgelenmesi / paylaşılması / ifade edilmesi ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesinin Türkiye’de tanıtımı konularında toplumsal hafızamıza katkı sağlayacak bir role sahip olacaktır.

Folk-Portal’da somut olmayan kültürel miras unsurlarının bağlamından koparılmadan, kısa, açık ve anlaşılır bölümler halinde paylaşımı düşünülmüş, bu paylaşımın internet kullanımına olabildiğince uygun tema ve mobil araçlarla tam uyumlu hale getirilmesine çalışılmıştır.

KAV

KAV

Kültürel Araştırmalar Vakfı

Folk-Portal Web Sitesi Yapımcı Kurum

AB Sivil Düşün

AB Sivil Düşün

Sivil Düşün AB Programı

“Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı desteği ile hazırlanmıştır.”

ICHNGO Forum

ICHNGO Forum

INTENGIBLE CULTURAL HERITAGE AND CIVIL SOCIETY

UNESCO Acrediteli STK lar Platformu

YAZILIM – TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Azure

Azure

Microsoft Azure
Adwords

Adwords

Google Adwords
Office

Office

Microsoft Office
Suite

Suite

Google Suite
Youtube

Youtube

Google Youtube
“Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.”  “Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Kültürel Araştırmalar Vakfı’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”