Orta Asya’da Yakutların Şamanlara verdiği diğer addır “OYUN”. Şaman, çaldığı davulun ritmiyle transa geçerek kendini dünyadan koparır, göze görünmeyenler ile ayağı yere basanlar arasında elçi olur. Dans eder, eşyalarıyla oyun oynar. Oyuna dalmış çocuklar gibi unutur kimliğini. Oyun, oyun içinde belki bir kartaldır belki de bir balık.
Oyun büyüdür, (oyuncak) büyülüdür.

Yakutça’da Şaman’a Oyun derler, Buryatça’da Böge
Uygurca’da Bügü, Hikmet demektir, Bügün ise bilmek/ öğrenmek…

Oyuncak : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi “Oyuncak Müzesi” / Fotograf : D Çevik

(Visited 19 times, 1 visits today)