Dönüyoruz. Hem de her gün. Hatta her an. Evrende ve içimizde dönüyoruz.
Evvel zamandan (in illo tempore) sonsuza dek (ad infinitum).

Mevsimler dönüyor. Ay, dünya ve tüm yıldızlar…
Mitler, “dünyanın yaratılışı her yıl tekrarlanmaktadır” der.
Bizler her güne yeniden uyanarak bu döngüyü tekrarlarız.

Dünya eğik ekseni etrafında düzenli bir biçimde döner. Aynı, dururken dengesiz ama küçük bir ucun üzerinde dönerken dengede durabilen topaç gibi.
Dünya ve topacın hareket biçimi aynıdır. Bu,” jiroskopik” harekettir. Sonlu bir sonsuzluktur.
Döndüğü sürece oyun devam eder…

Oyuncak : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi “Oyuncak Müzesi” / Fotograf : D Çevik

(Visited 14 times, 1 visits today)