“Yaygın oyuncaklar her şeyden önce ergin bir küçük evrendir; hepsi de insan nesnelerinin küçültülmüş kopyalarıdır” der ünlü felsefeci Roland Barthes.

Çocukların, yetişkinleri taklit ederek roller edinmesi, içinde yaşadığı kültürü tanıması oyun ve oyuncaklar yoluyla olur. Annelerin ve babaların taklit edilmesi oyuncaklara yansır. Mutfak, tarım, tamir araçları, diğer ev gereçleri, müzik enstrümanlarının minyatürleri, çeşitli taşıtlar ve hayvan figürleri çocukların çevrelerini algılamalarında önemlidir.

Kırsal alandaki kız çocuklar çamurdan mutfak eşyaları yaparlarken, kentlerde de aynı oyun oynanır. Değişen yalnızca çamur yerine kullanılan renkli oyun hamurlarıdır.
Çocuklar gibi oyuncaklar da minyatürdür. O minyatür hayatlara çocukların kocaman hayalleri eşlik eder.

Oyuncak : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi “Oyuncak Müzesi” / Fotograf : D Çevik

(Visited 10 times, 1 visits today)